Om oss

I vår 12 meter høye vegg lover vi mestring for alle, uansett erfaring og nivå. Vårt mål er å tilby et lavterskeltibud som passer for alle. Alt du trenger av utstyr har vi og lån av utstyr er inkludert i medlemskapet. Det er automatiske sikringer i veggen, så du trenger ikke kunne sikre for å klatre hos oss. Vi setter jevnlig opp kursing, dersom du vil lære å sikre.

Vang klatreklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Vang klatreklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli. Vang klatreklubb sine verdier: inkludering og lavterskel

Verdiene skal hjelpe oss til

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre og klargjøre vår spesielle identitet