Priser

Prisene er for årsmedlemskap – meld deg inn på Min Idrett, så får du faktura på e-post.

Barn/ungdom

300 kr

Voksne

600 kr

Familie, inntil 2 voksne og 5 barn

1 200 kr

Barn/voksne i lavinntekstfamilier

50 kr

Drop-in per kveld

50 kr

Drop-in betales via Vipps, nr: 742101