Personvernerklæring

1. Innledning

Vang Klatreklubb (heretter "vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:
 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du kontakter oss, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører.

3.Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:
 1. Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.
 2. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger brukermønster for å forbedre og videreutvikle vår nettside. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
Det rettslige grunnlaget for formål 1 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester. Det rettslige grunnlaget for formål 2 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd. Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer anonymisert statistikk om din bruk av våre nettsider i opptil 2 år.

6. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:
 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.
Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7. Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vang Klatreklubb bruker følgende cookies:
Navn på cookie Kilde Varighet Hensikt
PHPSESSID vangklatreklubb.no Til du forlater nettstedet For å opprettholde informasjon om hvert besøk på nettstedet og aktivere funksjonalitet.

8. Tredjepartsleverandører

 • Digital Ocean: Vang Klatreklubb bruker Digital Oceans skytjenester til å hoste nettsiden. Hos Digital Ocean lagres innholdet på nettsiden som navn, brukernavn og kontaktinformasjon.

9. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

10. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

E-postadresse: post.vangklatreklubb@gmail.com

Adresse: Tyinvegen 5035, 2975 Vang i Valdres

Facebook: https://www.facebook.com/vangklatreklubb